Realtidskoll på ditt lager


Genom att utrusta era lagerplatser med våra vågplattor kan ni få kontroll på saldo, sätta automatiska beställningspunkter och automatisera hela anskaffningsflödet eller bara ha koll internt. Enkelt och sömlöst

Affärsområden

Leverantörer


Genom att övervaka lagerstatus på era produkter kan nu erbjuda era kunder ett "evighetslager" där ni håller reda på och fyller på deras lager automatiskt när så behövs, er nästa stora konkurensfördel?

LÄS MER

Inköpare


Ha koll på exakt vad som finns ute på era lagerplatser i verkligheten, perfekt för c-artiklar och förbrukning med låg saldosäkerhet, minska stress och automatisera anskaffningen oavsett leverantör


LÄS MER

Klädhantering


Övervaka och ha kontroll på vilka kläder som finns i verksamheten och vad som behöver fyllas på. Administrera det enkelt från ett centralt ställe oavsett var kläderna finns


LÄS MER